dob® nieuws
home | nieuws | dieren | begeleiding | begeleider | locatie | programma


Dit is de plaats waar ik de meest recente toevoegingen aan deze website aankondig en wat nieuwe feitjes. Als u onze website al eerder hebt bezocht en wilt weten wat er sindsdien is veranderd, kunt u het beste eerst hier kijken.

Na de eerste voorlopige versie van oktober 2007 is sinds 30 december 2007 deze site aktief. 

Deze pagina is bijgewerkt in februari 2014.

ONLANGS GELEZEN

Titel:    De spiegel van mijn ziel

Auteur: Dawn Prince Hughes

 

Uit de tekst op de omslag:

Autobiografisch relaas over de strijd van een jonge vrouw tegen het syndroom van Asperger

(engels: Songs of the gorilla nation)

 

Mijn reactie:

Dit boek geeft zo prachtig weer hoe belangrijk de omgang met dieren voor mensen met autisme kan zijn.

Door een groep gorilla’s in een dierentuin langdurig en intensief te observeren, leert de schrijfster betekenis te verlenen aan de communicatieve signalen tussen de dieren onderling.

Na moeizaam verkregen inzicht leert zij dit in te zetten voor haar eigen sociale omgang met mensen.

Dit resulteert uiteindelijk in studie, kunnen samenleven met een partner en natuurlijk het schrijven van dit bijzondere boek.

irene

 

Titel:    De jongen die opgroeide als hond

Auteur: Bruce Perry en Maria Szalavitz

 

Uit de tekst op de omslag:

Door zijn baanbrekende werk op het snijvlak van neurowetenschap en psychologie kan Bruce Perrry als geen ander inzicht geven in wat er precies gebeurt in de hersenen als een kind al vroeg in het leven wordt blootgesteld aan traumatische ervaringen en welke, soms verrassende methoden gebruikt kunnen worden om het kind te helpen opgroeien tot een volwassene die sterk in het leven staat.

Een prachtig boek voor mensen die in hun leven en werk contact hebben met getraumatiseerde kinderen.

 

Mijn reactie:

In mijn werk heb ik veel te maken met kinderen die op jonge leeftijd emotioneel en lichamelijk verwaarloosd zijn.

Bruce Perry laat in zijn boek heel duidelijk zien hoe schadelijk het is voor het brein van een kind, om aandacht en lichamelijk contact te moeten ontberen.

Door rust, geduld, aandacht, een veilige omgeving met vertrouwde personen, veilige vormen van aanraking, ritmische bewegingen en veel herhaling, krijgt het brein een nieuwe kans om zich gezond te ontwikkelen.

In transfer naar de activiteit van dierondersteunde begeleiding kan ik verzekeren hoe waardevol het samen verzorgen van dieren en het je laten dragen op een paardenrug kan zijn.

irene


                 

Titel:    De boodschap van de paarden

Auteur: Klaus Ferdinand Hempfling

 

Uit de tekst op de omslag:

In zijn zoektocht naar de oorspronkelijke kennis van de Kelten ontdekt hij dat deze kennis verborgen zit in de omgang met paarden.

Hij gaat in de leer bij een oude monnik die afgelegen in de Pyreneeën leeft.

De man leert hem ervaringsgewijs wie hij zelf is en hoe de relatie met het paard hem alles kan leren over zichzelf.

Hij krijgt de opdracht om maandenlang achter een kudde wilde paarden aan te lopen en te observeren hoe deze dieren met elkaar omgaan.

Zo leert hij op een natuurlijke wijze met zijn eigen paard omgaan en ontdekt hij de diepe innerlijke waarheid van het leven zelf.

 

Mijn reactie:

Belangrijke principes over de omgang met anderen (paarden) worden in dit boek op een prachtige manier “herontdekt” door ervaringsgewijs leren.

Het principe van de leidende merrie: het wordt duidelijk dat de natuur kiest tot aanvoerder zij die de anderen het meeste dienen.

Daarom is het belangrijk dat wat je doet, in overeenstemming is met de natuur van het paard.

Het is belangrijk om het evenwicht in jezelf te vinden, lichamelijk en geestelijk, om te kunnen afstemmen op het verfijnde gevoel voor evenwicht van paarden en van de natuur als geheel.

ireneTitel:    Mama, is dit een mens of een beest? Over Autisme

Auteur: Hilde De Clercq

 

Uit de tekst op de omslag:

Hilde besefte al heel vroeg dat haar zoontje op een andere manier met informatie omging, dat hij op een andere manier dacht.

Zij legt zijn autisme uit aan de hand van deze bijzondere denkstijl.

Het verschijnsel detaildenken of over selectief denken blijft in de officiële literatuur over autisme onderbelicht.Titel:    De man die zijn vrouw voor een hoed hield.

Auteur: Oliver Sacks

 

Uit de tekst op de omslag:

Het boek ontleent zijn titel aan een verhaal over een van zijn patiënten, een begaafd musicus en talentvol schilder die geleidelijk aan in een abstracte wereld terecht komt als gevolg van een perceptuele afwijking.

Oliver Sacks onderzoekt in dit boek een groot aantal neurologische patiënten die op zijn minst als buitengewoon gekenmerkt kunnen worden.

Hij geeft een sterk beeld van de organische fundamenten van onze verbeelding, oordeelvorming en identiteit en pleit voor een nieuwe diepergaande neurologie, die van het zelf van de patiënt uitgaat.
Hij is daarbij voorstander om er voor zorg te dragen dat zijn patiënten de kans krijgen in een redelijk “gelukkige” wereld te kunnen blijven functioneren.

Titel:    Denken als de dieren

Auteur: Temple Grandin en Catherin Johnson

De visie van een autistische wetenschapster op het gedrag van dieren.

Uit de tekst op de omslag:

De schrijfster vertelt dat menselijke emotie en interactie voor haar als mens met autisme, moeilijk zijn te begrijpen.
Het gedrag van dieren lijkt ze echter intuïtief aan te voelen.
Door haar studie dierwetenschappen en het intensieve contact met dieren kwam ze erachter dat ze dieren begrijpt zoals andere mensen dat niet kunnen.
Door het autisme werken haar hersenen anders dan die van andere mensen.
Dit leidde tot een unieke wetenschappelijke visie.
Ze is van mening dat dieren wel degelijk intelligent zijn en meer diepgang hebben dan veel wetenschappers vermoeden.
Op de weg tussen het dieren- en mensenrijk is autisme een soort tussenstation en daarmee een bijzondere gelegenheid om dierentaal te vertalen.

De schrijfster is in staat om mensen te vertellen waarom hun dieren bepaald gedrag vertonen.

Mijn reactie:

Een geweldig boek voor mensen die op welke manier dan ook met autisme te maken hebben.
Dierenliefhebbers zullen meerdere malen versteld staan wat verschillende onderzoeken over de hen toevertrouwde schepsels hebben geopenbaard. Het geeft je de kans op een andere manier naar het soms schijnbaar onverklaarbare gedrag van dieren maar ook van mensen met autisme te kijken en daar beter op in te spelen.

irene